Robert Capa Magyar
Fotográfiai Nagydíj 2020
Pályázati kiírás

A ROBERT CAPA KORTÁRS FOTOGRÁFIAI KÖZPONT KIÍRJA A ROBERT CAPA MAGYAR FOTOGRÁFIAI NAGYDÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ 2019/2020. ÉVI PÁLYÁZATOT AZON ALKOTÓK MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉPPEN, AKIK KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTANAK A MAGYAR FOTOGRÁFIA TERÜLETÉN.

A Capa-nagydíjat minden évben olyan, a fotográfia bármely ágában dolgozó alkotó kaphatja, aki szakmailag megalapozott múlttal rendelkezik és korábban kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot.
A Capa Központ az ösztöndíjak és a díj odaítélésével is hangsúlyozni szeretné elkötelezettségét a társadalmat gazdagító kreatív művek elkészülése mellett. Az ösztöndíjak és a díj az alkotók további fejlődését és jövőbeni kísérletezésének előmozdítását szolgálja.

A Capa-nagydíj 2020 elnyerése pályázathoz kötött, közvetlen jelölésre nincs mód. A díjra egyéni alkotók vagy kis létszámú (maximum öt fős) alkotócsoportok jelentkezhetnek. A pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak. Alkotócsoportok esetén a pályázók legalább fele kell, hogy megfeleljen ennek a feltételnek.
Pályázni már folyamatban lévő munkával és a munka befejezését felvázoló szinopszissal lehet, amely kitér a munka végső formájára, installálásának, bemutatásának tervezett módjára is. A pályázati anyag tartalmazhat ugyan korábban már bemutatott elemeket, de csak olyan pályamű díjazható, amely az ösztöndíj során az eredetitől eltérő koncepció szerint egy új művet hoz létre.
A pályázatra olyan dokumentarista indíttatású pályaműveket és szinopszisokat várunk, amelyek társadalmilag elkötelezett alkotói módokról tesznek tanúbizonyságot.
Olyan anyaggal nem lehet pályázni, amely a Capa Központ anyagi támogatásával jött létre vagy a munka egy korábbi fázisában a Capa Központ anyagi támogatásával már bemutatásra került. Nem díjazható olyan sorozat sem, amelynek jogán alkotója más alkotói ösztöndíjban részesül (például NKA, MMA, MFSZ vagy Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj).
A zsűri a pályázat első szakaszában három ösztöndíjast választ ki, akik a leadott szinopszisaik alapján egy éven át folytatják a már megkezdett munkát, majd erről beszámolnak a zsűrinek. (A zsűri egy pótpályázatot is kiválaszt, amelynek alkotója bármely ösztöndíjas objektív akadályoztatása esetén átveszi annak helyét az ösztöndíjasok között.) Ezek után, a pályázat második szakaszában a zsűri a három ösztöndíjas közül választja ki a nagydíjast.
A három ösztöndíjas megnevezése után az ösztöndíjasok a Capa-nagydíj pályázatára beadott és az ösztöndíj keretében készülő képeikkel más pályázaton nem indulhatnak és az ösztöndíj időszakában ezeket a munkákat nem publikálhatják egészen a nagydíj nyertesének bejelentéséig.
Az ösztöndíjasok az elkészült munkáikat a Capa Központban rendezett csoportos kiállításon személyesen, nyilvánosan és angolul mutatják be a zsűrinek a nagydíj átadása előtt. A kiállítás előállítási költségeire a Capa Központ fedezetet biztosít az ösztöndíj összegén felül.

Pályázati díjak

Az ösztöndíjasok 500-500 ezer forint ösztöndíjban és ezen felül 200-200 ezer forint, a beszámoló kiállításuk elkészítéséhez biztosított költségtérítésben részesülnek. A nagydíjas további 3 millió forintot vehet át.

Ösztöndíj
500+200
ezer
forint
Ösztöndíj
500+200
ezer
forint
Ösztöndíj
500+200
ezer
forint
Nagydíj
3
millió
forint

Zsűri

Az ösztöndíjak és a díj odaítéléséről neves magyar és nemzetközi szakemberekből álló, öttagú, független zsűri dönt. A zsűri munkáját a titkár segíti, akinek szavazati joga nincs. A zsűrizés több – online és személyes részvételű – fordulóban, zártkörűen és angolul zajlik. A pályaművek – a zsűrizés teljes ideje alatt – nem anonimizáltak. Egy pályázat során az anyagokat két zsűri értékeli: a pályázat benyújtásakor az első zsűri kiválasztja a három ösztöndíjast, a következő évben pedig egy másik zsűri választja ki a három ösztöndíjasból a nagydíjast. Tehát minden zsűri az az évi pályázatok közül három ösztöndíjast, az előző évi három ösztöndíjas közül pedig nagydíjast választ.

A Capa-nagydíj zsűrijének tagjai 2019-ben:

A nevezés szabályai

2019. augusztus 1., csütörtök 08:00
A Capa-nagydíj 2020 pályázatok feltöltésének kezdete
2019. szeptember 12., csütörtök 23:59
A Capa-nagydíj 2020 nevezési határideje
2019. október 21., hétfő
A Capa-nagydíj 2019 három ösztöndíjasának nyilvános előadása, valamint a Capa-nagydíj 2019 átadása (Robert Capa születésének 106. évfordulója alkalmából).
A Capa-nagydíj 2020 első eredményhirdetése, a három ösztöndíjas megnevezése.
2020. október 21., szerda
A Capa-nagydíj 2020 átadása (Robert Capa születésének 107. évfordulója alkalmából)

A pályázatot két nyelven, magyarul és angolul, kizárólag elektronikus úton, a capa-nagydij.capacenter.hu weboldalon lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

1. A pályázóra vonatkozó alapinformációkat:

adatokat, elérhetőségeket, fényképet – az állampolgárságot vagy lakhelyet igazoló dokumentumot a szervezők a pályázat teljes ideje alatt kérhetnek

2. A pályaműre vonatkozó információkat:

  • a már készülő munka bemutatását (képek, képsorozatok – kiegészítésként videók, videósorozatok, dokumentáció stb.)
  • szinopszist, projekttervet, amelyben a pályázó kifejti, hogy a készülő munkát hogyan kívánja befejezni, milyen végleges formát tervez a munka számára, hogyan tervezi installálni stb. (tartalmi kifejtés és ütemterv)

3. A pályázó munkásságának bemutatását:

  • részletes önéletrajzot
  • portfóliót, referenciamunkákat: minimum egy, maximum öt korábbi munka

A Capa Központ a díjazott műveket népszerűsíti. A Központ nem szerez szerzői jogot a készülő munkák felett, de korlátlanul használhat minden nyertes pályamunkát és az ahhoz kapcsolódó tartalmakat (fotókat, videókat, dokumentációt, könyvet stb.) a díjjal, annak népszerűsítésével, kommunikációjával stb. kapcsolatban és erre harmadik félnek is engedélyt adhat. A nagydíjat elnyerő pályázó vállalja, hogy a nyertes sorozat bármely formában történő nyilvános megjelenése esetén feltünteti a díjazás tényét a díj megnyerését követő öt évig.

A pályázat szabályainak, a formai követelmények vagy a határidők be nem tartása a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. A leadott pályaművek tartalmáért az azt leadó pályázó viseli a teljes jogi felelősséget és annak minden következményét, amely lehet a pályázatból való kizárás is. A pályázat (ösztöndíj vagy díj) korábbi nyertesei nem vehetnek részt újra a pályázaton két évig. Ez nem vonatkozik a pótpályázat nyertesére. Nyertes alkotócsoportok tagjai más alkotócsoport tagjaként vagy egyéni pályamunkával újra indulhatnak a pályázaton

A pályázati anyagra vonatkozó részletes technikai lehetőségek és követelmények ide kattintva elérhetők.

A leggyakrabban hozzánk intézett kérdésekre ide kattintva talál válaszokat.

További információt a nagydij@capacenter.hu címen kérhetnek.